Štúdium numerológie presadzuje myšlienku, že každý na svete môže lepšie porozumieť sebe samému tým, že skúma numerické sekvencie, s ktorými sa stretávajú v každodennom živote. Numerologické čítania jednoducho vyžadujú prístup k vášmu dátumu narodenia, domácej adrese, poznávacej značke alebo rodnému menu, aby poskytli podrobnosti o vašom vnútornom svete, vašej úlohe vo vonkajšom fyzickom svete a vašom osude.

Tu sa pozrieme na numerológiu a na to, ako súvisí s vašim dňom narodenia. Numerológia sa domnieva, že konkrétne dátumy narodenia majú v sebe zakomponované jedinečné sily a vibrácie.Numerológovia zastávajú názor, že dátum narodenia alebo dátum narodenia každého človeka sú zosúladené s vesmírnymi silami vesmíru. Výpočtom a štúdiom čísel spojených s vašim dňom narodenia tak človek ľahko odhalí svoje silné a slabé stránky, potenciál, schopnosti a špeciálne vlohy, a tak mu pomôže vybojovať životnú cestu, ktorá lepšie vyhovuje jeho osobnosti.Tiež pomocou výpočtu od dátumu narodenia človeka môže človek ľahko nájsť číslo svojej životnej cesty - číslo, ktoré sa strašne blíži k vášmu astrologickému slnečnému znameniu. Toto narodeninové číslo odhaľuje vašu životnú cestu, účel, poslanie duše a veľkolepý plán vesmíru pre vás.

Ak sa budete pohybovať podľa životnej cesty, ktorá vám bola pridelená, budete môcť žiť pokojnejší a plnohodnotnejší život, ktorý je zbavený vnútorných frustrácií a konfliktov.

Obsah

Ako vám môžu pomôcť čítania narodeninových čísel?Predtým, ako diskutujeme o tom, ako vám môžu čítania čísel narodenín pomôcť, poďme si prečítať, čo musíte urobiť, aby vám mohli prebiehať numerologické čítania v deň narodenia.

Najprv musíte zistiť číslo svojej životnej cesty vypočítaním jednotlivých číslic v dátume narodenia a potom, čo získate číslo svojej životnej cesty, musíte nájsť jej pozíciu v numerologickom grafe. Keď tak urobíte, budete mať konečne prístup k svojmu životnému poslaniu a možnostiam, ktoré musíte využiť, aby ste si osvojili a využili svoje vrodené schopnosti podľa ľubovôle.

Prístup k takýmto cenným informáciám vám môže pomôcť pri solídnom výbere kariéry a pri lepšej príprave na veci alebo zmeny, ktoré vám v budúcnosti prídu do cesty. Poznatky vám v podstate poskytnú príležitosť pracovať v rámci parametrov vami navrhnutej životnej cesty.Navyše, keď budete v súlade so svojím životným zámerom, budete sa cítiť nabitý energiou ako nikdy predtým.

Bez prístupu k týmto informáciám sa pravdepodobne vzdialite od určenej cesty; to zase môže mať na vás negatívny dopad a budete sa cítiť bezcieľne a mimo svoj živel.

Ako vypočítate čísla životných ciest?Je celkom ľahké vypočítať čísla životných ciest alebo, ako ich ľudia nazývajú, osudové čísla.

Musíte jednoducho vziať svoj dátum narodenia a zredukovať ho na svoju jednomiestnu číselnú hodnotu (okrem hlavných čísel 11, 22 a 33). Potom musíte spočítať všetky jednociferné základné čísla získané od dátumu narodenia, mesiaca narodenia a roku narodenia.

Nakoniec musíte celkovú sumu znova znížiť na jednociferné číslo. Konečné výsledné číslo je číslo vašej životnej cesty.

Aby som vám uľahčil prácu, uvediem príklad. Povedzme napríklad, že ste sa narodili trinástehothz októbra 1991.

Po prvé, poďme sa zamerať na váš deň narodenia, trinásť, ktorý po redukcii (1 + 3) vedie k 4,

Ďalej sa sústreďme na váš 10. mesiac narodenia, ktorý po redukcii (1 + 0) vedie k 1,

Na záver si spočítajme rok narodenia 1991, ktorý po redukcii (1 + 9 + 9 + 1) vedie k 20, ktorý musí byť ďalej redukovaný na konečné číslo osobného roku, 2 + 0 = 2

Teraz spočítajme všetky jednotlivé dátumy narodenia (4 + 1 + 2), ktoré nakoniec zobrazia konečné jednociferné číslo 7 - číslo vašej životnej cesty.

Znova pamätajte na to, že nemôžete znížiť hlavné čísla 11, 22 a 33. Na rozdiel od iných čísel sa hlavné čísla považujú za výkonnejšie a koncentrovanejšie.

Výklady čísel životných ciest

Teraz, keď ste určili číslo svojej životnej cesty, je čas ich interpretovať a zistiť, čo pre váš život znamenajú.

S nadšením zisťujete, čo prezrádza vaše osudové číslo? Pokračujte v čítaní a dozviete sa to!

Číslo 1

Číslo 1 sa často považuje za narodeninové číslo vedúceho. Ak je toto číslo životnej cesty odvodené od vášho dňa narodenia, musíte mať vieru v seba a dôveru vo svoje vynikajúce schopnosti.

Namiesto skrývania sa za tieňmi vás vesmír vyzýva, aby ste prehovorili a nechali počuť váš hlas. Vedzte, že ste niekto, kto je schopný viesť pozitívny život, ktorý majú ostatní nasledovať.

Ľudia so životnou cestou 1 sú zvyčajne sebestační, nezávislí a zameraní na cieľ.

Číslo 2

Význam čísla 2 znamená črty diplomata. Ľudia s životná cesta 2 je známe, že sú vynikajúci v šírení radosti, súcitu a lásky a pri udržiavaní mieru a rovnováhy vo svojom živote.

Existuje však niekoľko vecí, ktoré môžu urobiť, aby obohatili svoj život ešte ďalej.

Vesmír povzbudzuje tých, ktorí majú narodeniny číslo 2, aby boli naladení na svoju empatickú a emocionálnu citlivosť. Keď sa naučia využívať také veľké zásoby pozitívnej energie, budú sa môcť spojiť s ostatnými na oveľa hlbšej úrovni.

Číslo 3

Všeobecne uznávané ako číslo narodenín socialistu, význam čísla 3 je zvyčajne vyhradený pre tých, ktorí sú neuveriteľní expresívni, zábavní a tvoriví. Tieto vysokoenergetické sociálne motýle môžu tiež ľahko prilákať ľudí.

Aby číslo 3 vyniklo vo svojom živote, malo by sa usilovne usilovať o svoje vášne a záujmy.


numerologické kmeňové čísla

Číslo 3 má však tendenciu k trucovaniu a negatívnosti už pri prvom náznaku problému. Našťastie, pokiaľ zostanú pozitívni a realistickí za pochmúrnych okolností, budú schopní ľahko prechádzať výzvami.

Mali by vedieť, že úspech a veľké veci čakajú na tých, ktorí vytrvajú v tvrdej práci.

Číslo 4

Numerológia číslo 4 je narodeninové číslo pracovníka. Výsledkom je, že čísla 4 sú zvyčajne veľmi štruktúrované, zodpovedné a disciplinované.

Aj keď si všeobecne vážia svoje zdravie a pohodu, často majú sklon pracovať samy až k úplnému vyhoreniu. Pokiaľ však nájdu rovnováhu vo svojom profesionálnom a osobnom živote a prevezmú zodpovednosť za starostlivosť o svoje zdravie, budú sa môcť tešiť z uspokojivého života.

Slová rady pre číslo 4s —Cieľ stabilizovať svoje ambície s potrebou zabezpečenia.

Číslo 5

Numerológia číslo 5 je identifikovaná ako znak slobodomyseľných jednotlivcov.

Tí, ktorí majú životná cesta číslo 5 v ich numerologickej schéme je známe, že sú vo svojom živote dobrodružné, odvážne a nebojácne. Môžu bez problémov prechádzať z jednej fázy do druhej a prispôsobovať sa zmenám aj vďaka svojej flexibilnej povahe.

To, ako žije číslo 5s, však nemožno v žiadnom prípade považovať za praktické. Ak teda nemajú brániť svojmu životu a vzťahom s blízkymi, je pre nich lepšie pestovať typ dennej štruktúry, ktorej sa môžu držať.

Číslo 6

Číslo 6 je symbolom živiteľa.

Osoba, ktorá má číslica životnej cesty 6 je zodpovedný, spoľahlivý a vynikajúci pri dosahovaní a dosahovaní dlhodobých cieľov. Navyše, pokiaľ zostane verný svojim hodnotám a zásadám, nájde vo svojom živote úspech.

Ak je číslo 6 odvodené od vášho dňa narodenia, vedzte, že vesmír chce, aby ste investovali svoj čas a energiu do zlepšenia života v domácnosti.

Rozvíjajte svoje vzťahy so svojimi deťmi, priateľmi a blízkymi. Pamätajte, že iba pohodlný domov dokáže doplniť vaše energetické hladiny a behom okamihu ošetriť vášho ducha späť na zdravie.

Číslo 7

Číslo 7s Je známe, že majú meditatívne myšlienky, tvorivé nápady a živú predstavivosť. Títo ľudia sú oveľa múdrejší a intuitívnejší, ako naznačuje ich vek; vo výsledku sa vždy spoliehajú na svoju vnútornú múdrosť, ktorá im pomôže prekonať túto nádej.

Veľké spoliehanie sa na ich intuitívnu stránku však môže niekedy zlyhať. Preto by číslo 7 nemalo prehliadať svoju racionálnu stránku, ak chcú v živote uspieť.

Stručne povedané, číslo 7 by malo robiť rozhodnutia s racionálnym hľadiskom pri zohľadnení svojho vnútorného hlasu.

Číslo 8

Tí s číslo 8 pretože ich počet v deň narodenia sa považuje za mocných hráčov pre ich autoritatívne osobnosti a nezdolnú vôľu splniť svoje ciele a dosiahnuť svoje ciele.

Títo ľudia radi používajú kontrolu a veľkú moc všade, kamkoľvek prídu. A vo väčšine prípadov to funguje v ich prospech, pretože sú sériovými víťazmi.

Mali by však mať na pamäti, že nie všetko na svete ide neustále podľa ich želaní alebo vôle. Pretože tiež nie sú úplne pánmi všetkých odborov, mali by sa naučiť nechať niekoho prevziať a slúžiť ako hnacia sila, keď sa nehodia pre konkrétnu prácu.

Číslo 9

Číslo 9 je číslo narodenia pracovníka svetla - osoby, ktorá si váži službu druhým. Nie je prekvapením, že čísla 9 sú súcitné, chápavé, dobromyseľné a srdečné.

Občas však môžu byť dosť naivní a vo výsledku bývajú náchylní na zlomeniny srdca, zlyhania a chyby.

Namiesto toho, aby sa pri takýchto udalostiach cítili nepriaznivo, mali by sa naučiť pozerať sa na ne ako na pozitívne zážitky - šancu, aby sa naučili nové životné lekcie a boli o niečo múdrejší.

Hlavné číslo 11

Nielen ľudia s číslom 11 majú psychické schopnosti, ale sú tiež schopní liečiť ostatných. Okrem toho sú dokonale schopní udržať si vyrovnanosť v zložitých situáciách a so svojím prístupom a nadhľadom je pre nich lepšie pracovať samostatne.

Hlavné číslo 22

Tí, ktorí sa narodili pod vplyvom 22, sú spoľahliví, pracovití, kreatívni a inovatívni. Napríklad majú veľkú schopnosť alebo zmysel pre vytvorenie niečoho z ničoho.

V skutočnosti títo ľudia skutočne veria, že môžu prejaviť všetky svoje sny na fyzickej rovine pozitívnymi myšlienkami, silnou vierou v seba samého a pozitívnymi činmi.

Hlavné číslo 33

Majster číslo 33 si cení vieru, čestnosť, disciplínu a odvahu nad všetkým ostatným. Je o nich tiež známe, že sú dosť duchovní.

Ak majú dosiahnuť úspech nad rámec svojich najdivokejších snov, potrebujú schopnosť udržiavať úzke spojenie s božskou ríšou. Musia rozvíjať svoje vzťahy s nebeskými bytosťami, aby dostali množstvo požehnaní.

Záver

Ako ste zistili, numerologické výpočty dátumu narodenia vám môžu pomôcť zmapovať váš život a zostaviť si životné plány. Čítania v deň vášho narodenia vás môžu nasmerovať správnym smerom a pomôcť vám objaviť najlepšiu životnú cestu vhodnú pre vaše sily, potenciál a schopnosti.